Over het Forum

Wat is het Forum Flehite?

Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite is een commissie binnen de Oudheidkundige Vereniging Flehite, die zich bezighoudt met het ruimtelijk cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Amersfoort. lees meer…

Doel

Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Kwaliteit Flehite richt zich op het invullen van een specifiek deel van de algemene doelstelling van de Oudheidkundige Vereniging Flehite, te weten: lees meer…

Visie

De identiteit en aantrekkingskracht van Amersfoort wordt in belangrijke mate bepaald door de oude binnenstad. De historie van de stad lees meer….

Werkwijze

Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het gemeentebestuur en/of andere instanties betreffende de lees meer…..