Beroepschrift en Voorlopige Voorziening Bestemmingsplan 2-4 (SAM)

2024-04-23 Door de Oudheidkundige Vereniging Flehite (FORUM) en 3 andere partners in deze:Erfgoedvereniging Bond Heemschut /Commissie Utrecht (Heemshut), Binnenstad Bewoners Netwerk (BBN) en VVE Boekhuis Amersfoort (Het Boekhuis) is beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeenteraad van Amersfoort tot gewijzigde vaststelling van het Chw-bestemmingsplan Utrechtseweg 2-4). Daarnaast is ook een voorlopige voorziening aangevraagd om te voorkomen dat de bouw zal aanvangen terwijl Het Bezwaar nog loopt.

Kern van het geschil

  1. Het bouwplan SAM is in strijd met de door de Raad in 2019 vastgestelde Hoogbouwvisie
  2. t.a.v. de zichtlijnen op de OLV-toren en de storende zichtbaarheid vanuit de Binnenstad.
  3. Het plan leidt tot een onherstelbare aantasting van het beschermde stadsgezicht van de historische binnenstad van Amersfoort. (De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), bij brief van 16 januari 2024 heeft dit bezwaar onderschreven.)
  4. In de zienswijzennota is geen of een irrelevante reactie gegeven op veel aangedragen zorg punten.

Voor meer informatie over het beroepschrift en de aangevraagde voorlopige voorziening kunt u hier terecht: het beroepschrift, de voorlopige voorziening.

(afbeelding ©AD-sept 2023)