Beroepschrift en Voorlopige Voorziening Bestemmingsplan 2-4 (SAM)

2024-04-23 Door de Oudheidkundige Vereniging Flehite (FORUM) en 3 andere partners in deze:Erfgoedvereniging Bond Heemschut /Commissie Utrecht (Heemshut), Binnenstad Bewoners Netwerk (BBN) en VVE Boekhuis Amersfoort (Het Boekhuis) is beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeenteraad van Amersfoort tot gewijzigde vaststelling van het Chw-bestemmingsplan Utrechtseweg 2-4). Daarnaast is ook een voorlopige voorziening aangevraagd om te voorkomen dat de bouw zal aanvangen terwijl Het Bezwaar nog loopt.

Kern van het geschil

  1. Het bouwplan SAM is in strijd met de door de Raad in 2019 vastgestelde Hoogbouwvisie
  2. t.a.v. de zichtlijnen op de OLV-toren en de storende zichtbaarheid vanuit de Binnenstad.
  3. Het plan leidt tot een onherstelbare aantasting van het beschermde stadsgezicht van de historische binnenstad van Amersfoort. (De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), bij brief van 16 januari 2024 heeft dit bezwaar onderschreven.)
  4. In de zienswijzennota is geen of een irrelevante reactie gegeven op veel aangedragen zorg punten.

Voor meer informatie over het beroepschrift en de aangevraagde voorlopige voorziening kunt u hier terecht: het beroepschrift, de voorlopige voorziening.

(afbeelding ©AD-sept 2023)

Zienswijze Sam en Sophie

2023-09-18 Het bestemmingsplan Sam en Sophie ligt nu ter inzage tot 11 oktober aanstaande.(zie onderaan dit stuk)

U kunt een zienswijze indienen. Niet iedereen heeft daar ervaring mee. Daarom heeft Het Forum een concept zienswijze gemaakt (zie onderaan dit stuk) U kunt de adressering overnemen en/of (delen van de) tekst waar u achter staat.

Voor meer informatie over het standpunt van Het Forum vindt u hier de presentatie met bezwaren en alternatieven, die op 22 augustus aan de Raad zijn getoond. (zie onderaan dit stuk)

Voor meer informatie over deze onderwerpen kunt u klikken op onderstaande items:

Het ontwerp bestemmingsplan Utrechtseweg 2-4

Concept Zienswijze van Het Forum

De Presentatie van de bezwaren en alternatieven van Het Forum en de bijbehorende afbeeldingen

Sam en Sophie, ja, maar dan anders

2023-08-11 Bericht Gemeenteraad – Sam en Sophie versus Hoogbouwvisie.

Beeldmateriaal bij dit bericht klik hier

Op dinsdagmiddag 27 juni wordt de petitie aangeboden

Inmiddels zijn ruim 1200 handtekeningen opgehaald in de aktie: GeensamSophie. Morgen 27 juni worden deze handtekeningen aangeboden op het plein (de ontvangstruimte van Stadhuis Amersfoort) aan de Raad.

Vervolg petitie www.geensamsophie.petities.nl

Zo halverweg de actie hebben we inmiddels ruim 1000 medestanders gevonden.

De actie loopt tot 31 mei. Dan zal de petitie aangeboden worden aan de wethouder door betrokkenen.

Voor meer informatie klik hier

Voor de petitie klik hier