Zienswijze Sam en Sophie

Het bestemmingsplan Sam en Sophie ligt nu ter inzage tot 11 oktober aanstaande.(zie onderaan dit stuk)

U kunt een zienswijze indienen. Niet iedereen heeft daar ervaring mee. Daarom heeft Het Forum een concept zienswijze gemaakt (zie onderaan dit stuk) U kunt de adressering overnemen en/of (delen van de) tekst waar u achter staat.

Voor meer informatie over het standpunt van Het Forum vindt u hier de presentatie met bezwaren en alternatieven, die op 22 augustus aan de Raad zijn getoond. (zie onderaan dit stuk)

Voor meer informatie over deze onderwerpen kunt u klikken op onderstaande items:

Het ontwerp bestemmingsplan Utrechtseweg 2-4

Concept Zienswijze van Het Forum

De Presentatie van de bezwaren en alternatieven van Het Forum en de bijbehorende afbeeldingen

Sam en Sophie, ja, maar dan anders

2023-08-11 Bericht Gemeenteraad – Sam en Sophie versus Hoogbouwvisie.

Beeldmateriaal bij dit bericht klik hier

Op dinsdagmiddag 27 juni wordt de petitie aangeboden

Inmiddels zijn ruim 1200 handtekeningen opgehaald in de aktie: GeensamSophie. Morgen 27 juni worden deze handtekeningen aangeboden op het plein (de ontvangstruimte van Stadhuis Amersfoort) aan de Raad.

Vervolg petitie www.geensamsophie.petities.nl

Zo halverweg de actie hebben we inmiddels ruim 1000 medestanders gevonden.

De actie loopt tot 31 mei. Dan zal de petitie aangeboden worden aan de wethouder door betrokkenen.

Voor meer informatie klik hier

Voor de petitie klik hier

Vacature

Rob Baauw heeft na vele jaren secretaris te zijn geweest, besloten zijn deelname aan onze club te beëindigen. Afgelopen maandag is er in dat kader een prettige bijeenkomst geweest.

Rob Blaauw

Het betekent dat er een vacature is voor een nieuwe secretaris. De leden van het FORUM zijn over het algemeen stedenbouwkundigen, architecten en personen die affiniteit hebben met de bouwwereld. Laat je daardoor niet afschrikken. Iedereen met een groot hart voor de stad Amersfoort die het leuk vindt als spil een rol te spelen in Het FORUM is zeer welkom. Fijn is het natuurlijk als je al ervaring hebt opgedaan in een vergelijkbare functie.
 
Reacties sturen naar Tom de Wit: tomdewit@internl.net.