Inrichting de Hof

2023-02-18 ADVIES FORUM

Het Forum wil dringend aanbevelen het plaatsen van bomen zoals aangegeven in het schetsontwerp van bureau Maak niet over te nemen en vast te houden aan het eerder afgesproken principe van 2019, en daarmee tevens het advies van Stadsarchitect Van der Tak te respecteren.

2018-03-23 ADVIES FORUM BBN Inrichting de Hof