Zienswijze Sam en Sophie

2023-09-18 Het bestemmingsplan Sam en Sophie ligt nu ter inzage tot 11 oktober aanstaande.(zie onderaan dit stuk)

U kunt een zienswijze indienen. Niet iedereen heeft daar ervaring mee. Daarom heeft Het Forum een concept zienswijze gemaakt (zie onderaan dit stuk) U kunt de adressering overnemen en/of (delen van de) tekst waar u achter staat.

Voor meer informatie over het standpunt van Het Forum vindt u hier de presentatie met bezwaren en alternatieven, die op 22 augustus aan de Raad zijn getoond. (zie onderaan dit stuk)

Voor meer informatie over deze onderwerpen kunt u klikken op onderstaande items:

Het ontwerp bestemmingsplan Utrechtseweg 2-4

Concept Zienswijze van Het Forum

De Presentatie van de bezwaren en alternatieven van Het Forum en de bijbehorende afbeeldingen