Zienswijze Sam en Sophie

Het bestemmingsplan Sam en Sophie ligt nu ter inzage tot 11 oktober aanstaande.(zie onderaan dit stuk)

U kunt een zienswijze indienen. Niet iedereen heeft daar ervaring mee. Daarom heeft Het Forum een concept zienswijze gemaakt (zie onderaan dit stuk) U kunt de adressering overnemen en/of (delen van de) tekst waar u achter staat.

Voor meer informatie over het standpunt van Het Forum vindt u hier de presentatie met bezwaren en alternatieven, die op 22 augustus aan de Raad zijn getoond. (zie onderaan dit stuk)

Voor meer informatie over deze onderwerpen kunt u klikken op onderstaande items:

Het ontwerp bestemmingsplan Utrechtseweg 2-4

Concept Zienswijze van Het Forum

De Presentatie van de bezwaren en alternatieven van Het Forum en de bijbehorende afbeeldingen

Vacature

Rob Baauw heeft na vele jaren secretaris te zijn geweest, besloten zijn deelname aan onze club te beëindigen. Afgelopen maandag is er in dat kader een prettige bijeenkomst geweest.

Rob Blaauw

Het betekent dat er een vacature is voor een nieuwe secretaris. De leden van het FORUM zijn over het algemeen stedenbouwkundigen, architecten en personen die affiniteit hebben met de bouwwereld. Laat je daardoor niet afschrikken. Iedereen met een groot hart voor de stad Amersfoort die het leuk vindt als spil een rol te spelen in Het FORUM is zeer welkom. Fijn is het natuurlijk als je al ervaring hebt opgedaan in een vergelijkbare functie.
 
Reacties sturen naar Tom de Wit: tomdewit@internl.net.

Inrichting de Hof

2023-02-18 ADVIES FORUM

Het Forum wil dringend aanbevelen het plaatsen van bomen zoals aangegeven in het schetsontwerp van bureau Maak niet over te nemen en vast te houden aan het eerder afgesproken principe van 2019, en daarmee tevens het advies van Stadsarchitect Van der Tak te respecteren.

2018-03-23 ADVIES FORUM BBN Inrichting de Hof

Sam en Sophie

Er is een petitieactie gestart. Bent u ook tegen de bouw van Sam en Sophie zoals dat nu staat te gebeuren? Teken dan de petitie en volg de link hieronder!

www.geensamsophie.petities.nl

ACHTERGROND

Het FORUM en vele andere belangengroeperingen in Amersfoort, maken zich zorgen over het visuele behoud van de historische binnenstad van Amersfoort. De voorgenomen bebouwing van De Utrechtseweg 1 en 2-4, ook wel bekend onder de naam Sam en Sophie is veel te kolossaal in verhouding tot de Binnenstad op die plek. Het versterkt elkaar niet, het breekt elkaar af. We zouden graag een stedenbouwer aan de gang laten gaan met een totaalconcept voor de Stadsring en vooral voor deze locatie.

Volgens de Hoogbouwvisie mag de bebouwing niet dominant zichtbaar zijn vanuit de binnenstad. Een gebouw mag ook niet de belangrijke zichtlijnen op de O.L.V.-Toren blokkeren.

Om een idee te krijgen over de impact die deze enorme volumes op de historische binnenstad gaat hebben heeft Aad Trompert een inzichtelijk filmpje gemaakt.

Tijdens de CO2 Certificaten actiedag (zie bericht 2023-02-28) zijn er er zijn ook twee interviewtjes gehouden waarin Tom de Wit (voorzitter) van het Forum en Nico Vink van het Heemschut uitleggen hoe zij denken over de ontwikkeling van Sam en Sophie.

2023-02-28 Actie – CO2 certificaten

2023-02-10 Kanttekeningen FORUM rond Utrechteseweg 1 en 2-4

2019-10-09 Advies FORUM rondom Zonnehof Stadsring

2019-03-01 Advies FORUM rond vergroening Stadsring

2019-02-07 Advies FORUM herinrichting Stadsring.

interessante links:

vanringnaarpark.nl en Ringpark.nl